Zgodovina

Kulturno društvo za umetnost Kons je naslednik Društva zamejskih likovnikov, ki je delovalo v Trstu in v Gorici v preteklih desetletjih. Društvo deluje na področju vizualne umetnosti v najširšem pomenu besede, saj združuje likovnike, slikarje, kiparje, fotografe, grafične in multimedijske oblikovalce, režiserje, arhitekte, amaterje in ljubitelje umetnosti; skratka vse, ki "imajo spoštovanje do umetnosti".

Na naših spletnih straneh boste dobili informacije o naših pobudah in dejavnostih, pa tudi o zanimivih razstavah in dogodkih na našem območju in drugod.

KD za umetnost Kons organizira mesečna srečanja s člani.

Prijetno surfanje!

Iz zapisnika ustanovne seje 20 maja leta 2005:
"leta 2005, dne 20 meseca maja ob uri 20:30 v prostorih društva SKD Lonjer - Katinara, se je vršil izredni zbor društva Zamejskih Likovnikov. Prisotnih je bilo 32 članov društva. Zboru predseduje Franko Vecchiet. Na dnevnem redu sta dve točki, 1) sprememba imena društva 2) sprememba statuta društva ... po izčrpni debati zbor soglasno izbere novo ime, ki je " KULTURNO DRUŠTVO ZA UMETNOST - KONS " Nadalje predsednik obrazloži spremembe statuta ... Prisotni člani odobrijo nov statut. ... Ob 22:15 predsednik zaključi sestanek. Tajnik: Tatjana Tavčar Predsednik: Franko Vecchiet

Kulturno društvo za umetnost Kons je naslednik Društva zamejskih likovnikov, ki je delovalo v Trstu in v Gorici v preteklih desetletjih. Društvo deluje na področju vizualnih umetnosti v najširšem pomenu besede, saj združuje okrog petdeset članov likovnikov, slikarjev, kiparjev, fotografov, grafičnih in multimedijskih oblikovalcev, režiserjev, arhitektov in ljubiteljev umetnosti; skratka vse, ki "imajo spoštovanje do umetnosti".
Na spletni strani info@kons.it boste dobili informacije o pobudah in dejavnostih, pa tudi o zanimivih razstavah in dogodkih na našem območju in drugod.
Od ustanovitve leta 2005 do danes so vodili društvo umetniki Franko Vecchiet (2005-2007), Rado Jagodic (2007-2011), Ivan Žerjal (2011-2013) e Jasna Merku' (2013-2014) .
V teh letih je društvo -med drugim- priredilo vsako leto društveno razstavo, od leta 2005 v prostorih SSG v Trstu, razstava "50 x 50" v galeriji TK leta 2006 in v Miljah leta 2007, razstava "Hommage a Spacal" 2007 v Štanjelu, Razstava "Hommage a Kosovel" leta 2008, razstava "Črno-belo " v galeriji Narodnega Doma v ul.Filzi v Trstu 2009, "Kocka" 2010 v istem prostoru, razstava "KONsTRASTI" v K.C.L.Bratuž v Gorici leta 2011, razstava "Prostor" v prostorih SSG 2012, razstava "Diptih" v okviru SloFest v gal.A.Fittke v Trstu leta 2013 in v Babni Hiši v Ricmanjih 2014.

Kons - Associazione per l arte è l erede dell associazione Društvo zamejskih likovnikov , circolo che nei decenni passati raggruppava artisti sloveni di Trieste e Gorizia. L associazione opera nel campo delle arti visive e intreccia la creatività di circa cinquanta soci pittori, scultori, fotografi, grafici, artisti multimediali, registi, architetti, appassionati d arte in tutte le sue forme del territorio triestino e goriziano.
Sulle pagine del sito : info@kons.it troverete informazioni relative alle attività, ma anche a mostre ed eventi interessanti.
Alla guida dell'associazione dal 2005 ad oggi sono stati gli artisti Franko Vecchiet (2005-2007), Rado Jagodic (2007-2011), Ivan Žerjal (2011-2013) e Jasna Merku' (2013-2014) .
In questi anni KONS ha organizzato, tra l'altro, ogni anno una mostra sociale, nel 2005 nel teatro SSG di Trieste, mostra "50x50" alla gall.TK a Trieste nel 2006 e a Muggia nel 2007, mostra "Hommage a Spacal" nel 2007 a s.Daniele/Štanjel assieme a Interars, Hommage a Kosovel nel 2008, mostra "Bianco-Nero" nel 2009 al Narodni Dom in via Filzi e nella gall.H.Pečarič di Pirano, mostra "Kocka" nel 2010 al Narodni Dom in via Filzi, mostra "KONsTRASTI" al centro L.Bratuž di Gorizia nel 2011, mostra "Spazio" nel teatro SSG di Trieste nel 2012, mostra "Dittico" in concomitanza al SloFest del 2013 alla gall.Fittke a Trieste e poi a S.Giuseppe/Ricmanje in marzo del 2014.