Društvo KONS v sodelovanju s Slovenskim Klubom iz Trsta je priredilo niz štirih predavanj o likovni umetnosti:

Društvo KONS v sodelovanju s Slovenskim Klubom iz Trsta
je priredilo niz štirih predavanj o likovni umetnosti:
14. marca, Nataša Kovšca, Tendence sodobne slovenske vizualne umetnosti.
11.aprila, Giulia Giorgi, Arte a Trieste 1907-1937: avanguardia e politica.
23.maja, Lilijana Stepančič, Galerija Scorpione,1946-52 v kontekstu jugos. diplomacije
6.junija, Jasna Merkù, Viva Arte Viva, izzivi 57. beneškega likovnega bienala

14. marca, Nataša Kovšca, Tendence sodobne slovenske vizualne umetnosti.
14. marca, Nataša Kovšca, Tendence sodobne slovenske vizualne umetnosti.
23.maja, Lilijana Stepančič, Galerija Scorpione,1946-52 v kontekstu jugos. diplomacije
23.maja, Lilijana Stepančič, Galerija Scorpione,1946-52 v kontekstu jugos. diplomacije
6.junija, Jasna Merkù, Viva Arte Viva, izzivi 57. beneškega likovnega bienala
6.junija, Jasna Merkù, Viva Arte Viva, izzivi 57. beneškega likovnega bienala